Offentlig ledelse

Offentlig ledelse

Kig også under serien Gyldendal Public - og under kategorien Ledelse og organisation.  Bøger fra Gyldendal Public er til engagerede medarbejdere, ledere og politikere i den offentlige sektor – men også til borgere, der interesserer sig for, hvordan den offentlige sektor arbejder. Alle bøger i serien tager udgangspunkt i, at den offentlige sektor består af virksomheder som alle andre – drevet under særlige vilkår og med særlige formål.
Grænsekrydsende ledelse og samarbejde

Annemette Digmann, Per Bo Nørgaard Andersen, Karen Ingerslev og Jacob Høj Jørgensen

Denne bog giver viden, erfaringer og anvisninger til, hvordan man bedre samarbejder på tværs i det offentlige.

300,00
240,00


Daniel Goleman

Daniel Goleman gennemgår, hvordan ledelse og følelsesmæssig intelligens arbejder godt sammen - til fordel for både mennesker og virksomhed.

200,00
160,00


lær at mestre modgang

Eva Hertz

Med afsæt i forskningsmæssig dokumenteret viden fortæller Eva Hertz om mental robusthed. Hvilke færdigheder er gavnlige, hvis vi vil styrke vores robusthed? Og hvad sker der, hvis vi lader stå til og ikke passer på vores robusthed?

300,00
240,00


Ole Fogh Kirkeby

Hvad vil det sige at være robust i en arbejdssammenhæng? Og hvilke konsekvenser har kravet om robusthed for den gruppe mennesker, som bedst kan betegnes som skrøbelige

250,00
200,00


Videnmedarbejderen mellem performancemåling og fællesskab

Jakob Skov

Hvad sker der, når vidensmedarbejderen i tiltagende grad bliver udsat for målinger og evalueringer?

250,00
200,00


Når arbejdet er et kald

Helle Hedegaard Hein

De medarbejdere, som går til arbejdet med dyb viden og stærk drivkraft, er ofte med en vis foragt blevet kaldt ”primadonnaer”. Bogen handler bl.a. om, hvordan man understøtter og fremmer primadonnaers drivkraft og entusiasme.

350,00
280,00


Nye vilkår for ledelse og organisering

Carsten Greve og Anne Reff Pedersen

Når politiske ideer skal blive til ny praksis i de offentlige organisationer, står forandringsledelse øverst på dagsordenen.

 

250,00
200,00


Succes med en 40 timers arbejdsuge

Trine Kolding

Bogen er til dig, der vil have konkrete anvisninger til, hvordan du får succes med en 40 timers arbejdsuge. Med praktiske, virksomme erfaringer, der kan hjælpe til at optimere din effektivitet.

300,00
240,00


Sådan overvinder du forandringsimmunitet i dig selv og din organisation

Robert Kegan og Lisa L. Lahey

Robert Kegan og Lisa Lahey viser, hvordan personlige overbevisninger og fællesholdninger i en organisation sammen skaber en naturlig og sejlivet modstand over for forandringer.

399,00
319,20


Strategisk handling gennem selvledelse

Stephen Bungay

For at kunne eksekvere effektivt er vi nødt til at gå væk fra vores praksis med mange målsætninger og beslutte os for, hvad vi virkelig vil have.

399,00
319,20


Morten Christensen og Anders Seneca

Morten Christensen og Anders Seneca giver i denne bog oplæg til at løse kerneopgaven til praksis. For det er ikke nok at kende kerneopgaven. Kerneopgaven skal løses!

250,00
200,00


Sådan bliver du en god lobbyist

Susanne Hegelund og Peter Mose

Flyt magten er en samfunds-, metode- og ledelsesbog og den uomgængelige grundbog om politisk indflydelse. Praktiske tips til, hvordan lobbyisten skaffer sig indflydelse, uanset om man er græsrod, stor eller lille virksomhed, lønmodtagerorganisation eller brancheforening.

350,00
280,00


på hospitaler, i kommuner og i praksis

Annemette Digmann, Henrik W. Bendix, Per Jørgensen og Kjeld Møller Pedersen

En opdateret og revideret udgave af Hospitalsledelse fra 2012. Den voksende opmærksomhed på sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde kræver, at alle aktører i sundhedssektoren kender ikke bare ledelsesforholdene i egen fold, men også de særlige forhold, der hersker i de andre dele af sektoren.

400,00
320,00


Designledelse som innovationsværktøj

Christian Bason

Design er også en tilgang til innovation, som virksomheder og organisationer (private som offentlige) kan bruge til at skabe nye løsninger.

300,00
240,00


Strategier for bevidst forandringslederskab

Dean Anderson og Linda Anderson

En bog om, hvordan man mestrer forandringer. Den beskriver den dybere sammenhæng mellem ledelse, personlig udvikling og organisatorisk transformation.

399,00
319,20


Søren Schultz Hansen

Hvorfor tjekker unge Facebook før mail? Hvorfor surfer de på nettet, når de skal fordybe sig? Nye normer for nærvær, åbenhed og anerkendelse er på spil, når digitale indfødte går på job.

300,00
240,00


Kom godt fra start

Ulrik Lange

En bog til dig, som lige har fået sit første lederjob, og som ikke gennem uddannelse eller arbejdsliv har arbejdet med ledelse.

200,00
160,00


Venligboere, nærvarme og trivselstanter - hvordan lokale fællesskaber genskaber velfærden

Johannes Lundsfryd, Jacob Bundsgaard og Vibe Klarup

Lokale fællesskaber kan løse komplekse problemer som klima, social arv og sundhed. Det er borgere, foreninger, virksomheder og kommuner, som har løsningerne, ikke Christiansborg.

250,00
200,00


Fremskrive, forudse, forestille

Kurt Klaudi Klausen

Strategisk ledelse er at stille de eksistentielle spørgsmål, tage fremtiden alvorligt og forsøge at foregribe og forme den. Professor Kurt Klaudi Klausen har samlet sin forskning i offentlig ledelse.

400,00
320,00


Om at tilbyde og modtage hjælp

Edgar H. Schein

Schein skriver om hjælpens natur, og hvad en hjælpende organisation har af fordele og ulemper.

300,00
240,00


Offentlige ledere går nye veje

Niels Thygesen og No Emil Sjöberg Kampmann

Bogen viser hvilket enormt potentiale, der ligger i at arbejde med tillid som et bærende princip. Den gør praktisk og konkret rede for, hvordan lederen kan gribe arbejdet med tillid an.

300,00
240,00


Lederskabet især i den offentlige sektor

Dorte Cohr Lützen og Birgitte Lønborg

Med praktiske eksempler, teori og refleksionsværktøjer hjælper denne bog lederen med at indrette sit personlige ledelsesrum. Bogen inspirerer til at tænke over sin personlige ledelsesstil og tilpasse den.

300,00
240,00


Ledelse med hjertet

Steen Hildebrandt og Michael Stubberup

Professor Steen Hildebrandt og Michael Stubberup sætter ord på, hvad der er allervigtigst at forholde sig til i dette paradigmeskifte.

350,00
280,00


Matias Ignatius Stubberup Waagner Nielsen, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup og Elad Jair Chone

En enkel og essentiel introduktion til U’ets grundlæggende model og de tilhørende begreber.

200,00
160,00


At lede de selvledende medarbejdere

Anders Raastrup Kristensen

Hvordan skal vi lede os selv i det grænseløse arbejdsliv? De vante dimensioner som arbejdstid, arbejdssted og arbejdsrolle udgør ikke længere faste rammer om alle medarbejderes arbejdsliv. Og hvad gør ledere såvel som medarbejdere så?

250,00
200,00


Din vej til autentisk ledelse

Ulrik Ramsing

Få succes som den moderne, unplugged leder, der tør gå på scenen uden backingkor og specialeffekter.

300,00
240,00


Effektiv talentudvikling og innovation

Tue Juelsbo og Lene Tanggaard

I Lær! kan du læse om mesterlære, kreativitet og håndværk. Bogen taler for, at virksomheder og organisationer skal opbygge stærke lærings- og talentmiljøer.

300,00
240,00


revner og sprækker i det danske embedsmandssystem

Peter Loft og Jørgen Rosted

To tidligere departementschefer ser embedsværket efter i sømmene og giver deres bud på, hvorfor der opstår revner og sprækker i systemet, så sager løber løbsk og ansvaret forsvinder.

300,00
240,00


En fortælling om det gode samarbejde

Patrick Lencioni

Lær af Lencioni om de vigtigste egenskaber hos den ideelle holdspiller – og hvordan du kan arbejde med at ansætte og udvikle de rigtige.

300,00
240,00


Digital kommunikation i praksis

Astrid Haug og Anna Ebbesen

Digital kommunikation … hvad er det? Og hvordan navigerer man i det digitale univers som virksomhed, politiker eller organisation?

250,00
200,00


Tænk ledelse i selv det mindste øjeblik

Mette Nørgaard og Douglas Conant

Brug forstyrrelser, touchpoints, som en mulighed for at udøve ledelse og få indflydelse.

300,00
240,00


organisatorisk fænomen og faglig disciplin

Annemette Digmann, Henrik W. Bendix, Per Jørgensen og Kjeld Møller Pedersen

En grundbog til alle ledere i sygehusvæsenet.

425,00
340,00


Sådan involverer du borgere og virksomheder i offentlig innovation

Christian Bason, Søren Sebastian Toft og Sune Knudsen

Hvordan begynder vi den nødvendige forandring af den offentlige sektor, så den kan blive mere serviceorienteret fra top til bund?

250,00
200,00


En fortælling om lederskab

Patrick Lencioni

Dette er en fortælling om de fem mest almindelige dysfunktioner i et team - og om, hvordan man kan overvinde dem.

300,00
240,00


Giv andre noget at vokse af

Anders Stahlschmidt - Lumholt & Stahlschmidt S.M.B.A

En bog med baggrund, øvelser og værktøjer til at forbedre sin feedback. Både den daglige og den formaliserede.

225,00
180,00


bedre løsninger med social innovation

John René Keller Lauritzen og Karsten Frøhlich Hougaard

Lær at bruge den drivkraft, der findes blandt samfundets virksomheder, foreninger, frivillige og pårørende til at skabe nye og bedre velfærdsløsninger.

250,00
200,00


Lederen i reformstaten

John Storm Pedersen og Peter Aagaard

Offentlige ledere skal balancere mange forskellige, men uforenelige krav, regler, normer, værdier og standarder. De kan vælge som dirigenter at forsøge at styre og tilpasse deres organisationer eller lade stå til og blive marionetdukker i et styringsspil.

300,00
240,00


kommunalpolitikere og deres rolle i det kommunale demokrati

Ulrik Kjær og Carsten Lê Madsen

Hvad kan amatører bruges til i lokalpolitik? Og hvad er kommunalpolitikernes, kommunalpolitikkens og kommunernes rolle i vores samfund - og hvad bør den være? Et forsvar for amatører i lokalpolitik.

300,00
240,00


topledelsens nye strategier

Jesper Højberg Christensen

Hvordan kan ledelsen bruge kommunikation til at skabe bedre forretning? Og hvordan kan ledelsen balancere i de utallige forslag om synliggørelse, politisk indflydelse, forandringsprojekter, sociale medier og kampagner?

300,00
240,00


Innovation til hverdag

Morten Christensen og Anders Seneca

Hvad er kerneopgaven i din organisation? Først når du og dine medarbejdere kender kerneopgaven, kan I begynde at tænke i innovation.

250,00
200,00


Mads Andreasen, Julie Engelund Sander, Regitze Siggaard og Just Bendix Justesen

Sunde medarbejdere trives bedre, tænker klarere og yder mere. En praktisk grundbog til alle, der har ansvaret for sundhed på sin arbejdsplads.

300,00
240,00


Vejen til trivsel og faglig udvikling

Charlotte Dalsgaard

De allerfleste medarbejdere har brug for at tale med deres kolleger om, hvad der er svært, og hvad der kan gøres bedre. I denne bog får du en professionel, struktureret og fokuseret metode til at få og give faglig hjælp.

300,00
240,00


Sådan måler du social nytteværdi

Mette Lindgaard, Peter Thorgaard og Morten Wiene

Hver gang vi bruger penge på det sociale område, skal vi gøre os klart, hvad effekten er – og om der var andre initiativer, der ville have større nytteværdi. Metoden findes i denne bog.

250,00
200,00


Dennis Nørmark

Denne bog er en motiverende og humoristisk selvhjælpsbog til de danskere, som har brug for mere viden om sig selv i samarbejdet med udlændinge og andre kulturer - og de udlændinge, som har brug for at samarbejde med danskere.

300,00
240,00


Internationalt politisk lederskab

Jens Thomsen

De afsluttende forhandlinger om EU’s Østudvidelse under dansk ledelse i 2002 var en international politisk ledelsesbedrift.

200,00
160,00


Ledelse af samfundsforandringer

Mikael R. Lindholm

Dette er fortællingen om, hvorfor det danske velfærdssamfund blev til, hvilken ledelsespræstation det indebar, hvad velfærdssamfundet betyder – og hvordan det kan forgå.

250,00
200,00


Offentlig innovation 2.0

Annemette Digmann, Kirsten Engholm Jensen og Jens Peter Jensen

Innovation er på dagsordenen i dagens velfærdssamfund. Læs om udviklingen fra de første famlende skridt, til vi når frem til en offentlig innovation 2.0.

300,00
240,00


Virksomhedens nye grundstof

Mikkel Holm Sørensen og Simon Bentholm

Vi er på vej mod helt nye måder at drive virksomheder på, med helt nye produkter, processer og forretningsmodeller. Tag første skridt ind i fremtiden med denne bog.

300,00
240,00


Ledelse som vækstmotor

Frank Stokholm og Mikael R. Lindholm

Denne bog handler om, hvordan det moderne Danmark blev til. Og hvordan samfunds- og virksomhedsledelse , der førte til Produktivitetsudvalget, lagde grunden for velfærdssamfundet.

200,00
160,00


En fortælling om kommunalt lederskab

Frank Stokholm og Mikael R. Lindholm

Skanderborg fik på 20 år forandret sig fra "frygtens by" til Jyllands rigeste kommune. Læs om den ledelsesbedrift, der lå bag.

200,00
160,00


Dorthe Junge og Line Arnmark

Skoleledelse i forandring er til de skoleledere, som skal implementere skolereformen i praksis! Bogen præsenterer nye tænkemåder og ledelsesgreb, der kan åbne for de nødvendige kulturforandringer på skolerne.

300,00
240,00


Lars Kolind

En bevægelse fødes ud fra et fælles ønske om at gøre en positiv forskel. Læs hvorfor Lars Kolind mener, at bevægelser er fremtiden.

99,95
79,96


Vækst og bæredygtighed

Tina Monberg

Den bedst tjenende virksomhed forstår at tjene andet og mere end penge. Bogen viser en vej hen til de fleksible platforme, hvor alle arbejder sammen om at skabe bæredygtig vækst.

300,00
240,00


Ledelse fra hjertet

Frank Stokholm og Mikael R. Lindholm

I bogen fortælles historien om Thyra Franks lederskab, om værdierne hun har med sig, mentorerne som viste vej, og om opgørene undervejs. Og om, hvorfor det lille plejehjem blev en del af Den danske ledelseskanon.

200,00
160,00


Kulturforståelse i praksis

Ditte Maria Søgaard

Vandringer i det kulturelle spinatbed gør gør op med nemme forklaringer og Mr. Fix It-løsninger på kulturelt betingede udfordringer. Ved hjælp af konkrete eksempler på hverdagssituationer, hentet fra både forskning og erhvervsliv, viser bogen klart og præcist, hvad der skyldes kulturelle forhold, og hvad der skyldes noget helt andet.

250,00
200,00


ledelse og følgeskab når verden ændres

Lars B. Goldschmidt, Bolette Christensen og Hanne M. Sundin

Kriser, globalisering, mangfoldighed, klimaforandringer og omlægning af energiproduktionen … Fremtiden byder på radikale forandringer, og det bliver kun vanskeligere at bedrive ledelse. Men de radikale forandringer rummer også muligheden for at komme forandret og styrket ud på den anden side.

350,00
280,00


Forskelle er vitale

Elisabeth Plum

Hvordan kan virksomheder skabe bedre samarbejde og resultater på tværs af lokale og globale forskelle? Hvordan overvinder man siloer, fagforskelle, køn, etnicitet, geografisk placering ... og får et bedre samarbejde?

300,00
240,00


Strategisk ledelse af faglige organisationer

Carsten Lê Madsen

Hvordan kan de faglige organisationer styrkes? De skal arbejde med værdiskabelsen for deres medlemmer og involvere medlemmerne mere konsekvent og systematisk.

300,00
240,00


Leverandørudvikling i en global verden

Einar O. Scholte og Poul Breil-Hansen

Danmark er en lille nation, så hvis vores industri- og produktionsvirksomheder skal begå sig i den store verden, skal vi mestre og styre de globale forsyningskæder.

300,00
240,00


Bedre resultater på kortere tid

Povl Christian Henningsen

Denne bog ser møder som den lim, der holder sammen på virksomheder. Med 13 bud og mange eksempler gennemgår den trin for trin, hvordan god mødeledelse skaber bedre resultater og mere arbejdsglæde.

200,00
160,00


Kvinder i ledelse

Betina Wolfgang Rennison

Bogen undersøger ’kønnets koder’ i forhold til temaet ’kvinder i ledelse’. Det er hverken konsensus, konflikt eller kompromis, men kreativ polyfoni, der er udfordringen i kønnets ledelse.

300,00
240,00


Christian S. Nissen

Christian S. Nissen tager læseren med på rejse ind i det offentliges ledelseslandskab. Hvordan balancer den offentlige leder mellem politik og administration, mellem lovgivningens paragraffer og virkelighedens krav, mellem at være elsket og respekteret?

250,00
200,00


Opgør med industrisamfundets skole

Per Fibæk Laursen og Steen Hildebrandt

Danmarks fremmeste ledelsesprofessor, Steen Hildebrandt, og landets førende professor i undervisning og skoleformer, Per Fibæk Laursen, i opgør med folkeskolen i den form, den har i dag.

250,00
200,00


identifikation, udvikling og fastholdelse

Stig Kjerulf og Lone Schilling Andersen

Hvordan kan virksomheder gøre talentarbejdet til en succes for både talent og virksomhed?

300,00
240,00


Ole Steen Andersen og Mette Lindstrøm

En bog om, hvordan et øget fokus på ledelse og samarbejde kan højne uddannelsers kvalitet til glæde for medarbejdere, studerende – og for samfundet, som har brug for viden og uddannelse.

300,00
240,00


Lær at improvisere på arbejde

Bo Krüger

Bo Krügers bog viser, hvordan improvisation kan iscenesættes og bruges som en bevidst metode til at opnå større oplevelser og bedre resultater. Bogen indeholder anvisninger på, hvordan improvisation kan bruges som en metode i både arbejds- og privatlivet!

300,00
240,00


- veje til personligt lederskab

Tine Weppler

Du bliver en bedre leder ved at vide, hvem du er! For god ledelse handler ikke om at iklæde sig en bestemt rolle, men snarere om at kende sig selv og turde udvikle sig og sine medarbejdere.

300,00
240,00


Folkekirken som virksomhed og netværk

Mogens Lindhardt og Erling Andersen

Bogen tager fat på folkekirken som en organisation med behov for ledelse, netværk, kompetenceudvikling og samarbejde.

300,00
240,00


Rundt om Teori U

Jane Blichmann

Stop downloading giver læseren kendskab til Theory U og ruster læseren til at møde en turbulent og kompleks virkelighed, og derved blive i stand til at skabe kreative, innovative og værdiskabende løsninger.

350,00
280,00

 


Gyldendal Business | Klareboderne 3 | DK-1001 København K | +45 3375 5555 | business@gyldendal.dk

Vi bruger cookies på GyldendalBusiness.dk

Her på sitet bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på GyldendalBusiness.dk, accepterer du samtidig vores cookie-politik.